Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνεταιριστικής συνεργασίας

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ), η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.), έχοντας επίγνωση των καρπών που μπορεί να δρέψει το σύνολο των συνεταιρισμών και των συνεταιρισμένων πολιτών από μία συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης των πλεονεκτημάτων του συνεταιριστικού κινήματος και από μία συλλογική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αποφασίσαμε με αφετηρία την συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου να διαμορφώσουμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας. 

Αφετηρία της συνεργασίας μας είναι η 6η Συνεταιριστική Αρχή που φέρει τον τίτλο «Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών» και αναφέρει πως:

  • «Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις εξυπηρετούν περισσότερο αποτελεσματικά τα ?έλη τους και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο».
  • Πλαίσιο της συνεργασίας μας είναι η δήλωση ταυτότητας της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας, οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές.
  • Παρακαταθήκη έχουμε την πλούσια συνεταιριστική παράδοση που παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενεές και μοιραζόμαστε.
  • Υποχρέωση έχουμε να εμπλουτίσουμε την συνεταιριστική παράδοση και να την παραδώσουμε καλύτερη στις επόμενες γενεές.
  • Γνώμονας της δραστηριότητας μας είναι η εξυπηρέτηση των κοινών αναγκών και η επίλυση των κοινών προβλημάτων των συνεταιρισμών.
  • Φιλοδοξία μας είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε η προσπάθεια αυτή να μετασχηματιστεί σε τριτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης του συνόλου των συνεταιρισμών της χώρας μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίσαμε την δημιουργία επιτροπής συνεργασίας στην οποία θα εκπροσωπείται καθένα από τα μέρη που συνυπογράφει την παρούσα διακήρυξη. Η επιτροπή θα εργαστεί κατά προτεραιότητα στα πεδία της συνεταιριστικής νομοθεσίας, φορολογίας, εκπαίδευσης και στην διασυνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Στην προσπάθεια αυτή υποστηρικτής θα είναι η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία με την συνεργασία του Δικτύου ΚΑΠΑ.

Δεσμευόμαστε να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να προωθήσουμε αποτελεσματικά τα κοινά μας συμφέροντα και τις αξίες μας με στόχο την ενδυνάμωση της θέσεως των συνεταιρισμών και του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας μας.