Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Βαμβακοκαλλιέργειες Αιτωλοακαρνανίας και ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

Δεύτερο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας Αιτ/νιας.

1. ΣΤΟΧΟΙ

1.1. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, συνέταξε το παρόν δεύτερο Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων, με σκοπό την ενημέρωση των καλλιεργητών βαμβακιού της περιοχής σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2. Η ενημέρωση αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής του βαμβακιού.

1.3. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις καλλιέργειές τους έτσι ώστε σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζουν τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2.1. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον προηγούμενο μήνα ευνόησαν σημαντικά τις βαμβακοκαλλιέργειες και συνέβαλαν στην ωρίμανση των καρυδιών

2.2. Την εποχή αυτή οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ωρίμανσης των καρυδιών, με τις πρώιμες καλλιέργειες να έχουν προχωρήσει σε αποφύλλωση και κάποιες όψιμες να βρίσκονται σε ποσοστό ανοίγματος περίπου στο 50% και να μην έχουν επέμβει για αποφύλλωση.

2.3. Από της συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλος αριθμός των ακμαίων της 3ης γενιάς του Πράσινου σκουληκιού χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν μεγάλες προσβολές στα καρποφόρα όργανα σε ζημιογόνα επίπεδα

2.4. Παρατηρούνται σχετικά χαμηλές συλλήψεις ακμαίων της 4ης γενιάς του Ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων, από τις δειγματοληψίες καρυδιών ωστόσο δεν διαπιστώθηκαν ζωντανές προνύμφες του εντόμου σε ζημιογόνα επίπεδα.

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. Επεμβάσεις φυτοπροστασίας να γίνονται μόνο στις περιπτώσεις έξαρσης του Ρόδινου ή του Πράσινου σκουληκιού, στις όψιμες μόνο φυτείες και κατόπιν επιτόπιου ελέγχου καθώς από το άνοιγμα των καρυδίων και πέρα δεν είναι αναγκαία η 2 επέμβαση (τα όρια επέμβασης για το Πράσινο και Ρόδινο σκουλήκι έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα δελτία μας).

3.2. Τα αποφυλλωτικά πρέπει να εφαρμόζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον, το50- 60%. Πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και πολλές φορές και το ίδιο το άνοιγμα (παρατηρείται μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίηση).

Η αποφύλλωση να εκτιμάται να εφαρμόζεται 12-15 μέρες πριν τη συγκομιδή, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για να ωριμάσουν τα καρύδια και το ανοιγμένο βαμβάκι να μη μείνει εκτεθειμένο για μεγάλο διάστημα Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχημένη αποφύλλωση είναι:

α) τα φυτά να έχουν όσο το δυνατόν υγιή, πράσινα φύλλα

β) να επικρατήσει καιρός με ηλιοφάνεια (4 – 5 ημέρες μετά την εφαρμογή) με καλές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (μεγαλύτερες των 15 – 18 οC)

γ) αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία, δ) η καλή ποιότητα ψεκασμού (καλή διαβροχή των φύλλων με μπέκ «ομπρέλας», με το σωστό μέγεθος σταγονιδίων που δεν θα απορρέουν).

3.3. Η μηχανική συγκομιδή του σύσπορου βαμβακιού να πραγματοποιείται όταν το φυτό δεν είναι υγρό. όχι συγκομιδή αμέσως μετά από βροχή ή την νύχτα ή νωρίς το πρωί με δροσιά.

4. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Για την αποφύλλωση να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα φυτορυθμιστικά σκευάσματα, στις συνιστώμενες δόσεις, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ετικέτας τους.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1 Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και παντός χειρισμού επί της καλλιέργειας των.

5.2 Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μας να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτ/νιας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2631361664.