Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμή 1,6 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 27/07/2018 έως τις 31/07/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.615.289,93  ευρώ.

Οι δικαιούχοι αυτών των πληρωμών είναι συνολικά 171 παραγωγοί, που μετείχαν σε μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ομάδες τοπικής δράσης leader, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες,  βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.