Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Αύγουστος 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές σε νέους αγρότες και άλλα προγράμματα

Στις 07/08/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.674.204,17 ευρώ.

Από το παραπάνω ποσό τα 3.750.600 ευρώ διατέθηκαν σε 279 Νέους Αγρότες. Επίσης, ποσό της τάξης των 3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκε στο Μετρό 01: δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις). Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν σε μελισσοκομικά προγράμματα, ομάδες τοπικής δράσης leader και άλλες δράσεις του ΠΑΑ.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.