Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πτώση σε γεωργία και κτηνοτροφία

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία: Ιούνιος 2018.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Ιούνιο 2018, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2017 με τον Ιούνιο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε μείωση 0,8%. Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούλιος 2016-Ιούνιος 2017, παρουσίασε μείωση 0,7%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουνίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,4% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουνίου 2017 με τον Ιούνιο 2016.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου-2018, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούλιος 2017 Ιούνιος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούλιος 2016-Ιούνιος 2017, παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Η μείωση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,4%, τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, οφείλεται κυρίως:

  • στην μείωση κατά 3,8% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ζωικά προϊόντα, κρέατα.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,4%, τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 4,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: ενέργεια και λιπαντικά, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες
  • στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ