Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

1,5 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 08/06/2018 έως τις 12/06/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.552.859,86 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 351 παραγωγοί και οι πληρωμές αφορούν σε υποχρεώσεις από διάφορα μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ, όπως  επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ομάδες τοπικής δράσης leader.

Αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.