Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σε διαρκή μείωση το ζωικό κεφάλαιο της χώρας

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου (Βοοειδών, Χοίρων, Προβάτων και Αιγών) για το έτος 2017.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2016-2017, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων:

Ο αριθμός των βοοειδών αυξήθηκε κατά 0,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 555.672 ζώα το 2017 έναντι 553.805 ζώων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1α).

Ο αριθμός των χοίρων δεν παρουσίασε μεταβολή το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 743.588 ζώα το 2017 έναντι 743.228 ζώων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1α).

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.592.619 ζώα το 2017 έναντι 8.738.618 ζώων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1β).

Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.767.839 ζώα το 2017 έναντι 3.887.902 ζώων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 1β).

Αντίστοιχα, αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 0,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 15.183 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 15.168 εκμεταλλεύσεων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 2α).

Μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 0,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 17.789 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 17.957 εκμεταλλεύσεων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 2α).

Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 0,5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 87.109 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 87.505 εκμεταλλεύσεων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 2β).

Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 0,4% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 67.551 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 67.820 εκμεταλλεύσεων το 2016 (Πίνακας 1, Γράφημα 2β).

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 36,6 το 2017 έναντι 36,5 το 2016 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 41,8 το 2017 έναντι 41,4 το 2016 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 98,6 το 2017 έναντι 99,9 το 2016 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 55,8 το 2017 έναντι 57,3 το 2016 (Πίνακας 1).