Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δηλώσεις ΟΣΔΕ με ποινή από σήμερα

Συνεχίζονται μέχρι 10 Ιουλίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, με την προβλεπόμενη ποινή για όσους δεν προσήλθαν εμπρόθεσμα. Σε πλήρη εγρήγορση η Ένωση Αγρινίου, ώστε να καλύψει σε άμεσο χρόνο το σύνολο των αναγκών.

H προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) έληξε την περασμένη Παρασκευή 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα από τις αρμόδιες αρχές, και στο εξής θα υπάρχει η προβλεπόμενη ποινή.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης από σήμερα και στο εξής συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

Αυτό ισχύει  μέχρι τις 10/7/2018. Μετά τις 10/7/2018 οι αιτήσεις θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα πληρώνονται.

Η Ένωση Αγρινίου ενημερώνει τους παραγωγούς που δεν φρόντισαν να προσέλθουν και εμπρόθεσμα να υποβάλουν την Αίτησή τους, ότι το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών στα κεντρικά μας γραφεία στην Παπαϊωάννου 23, τα υποκαταστήματα και τα συνεργεία μας σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, επαρκώς στελεχωμένα προκειμένου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.