Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αγροτικό αυτοκίνητο και για τους ετεροεπαγγελματίες αγρότες

Για κίνδυνο κατάρρευσης της αγοράς έκαναν λόγο οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, αναφορικά με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο μεταφορών τον Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με την οποία δικαιούχοι αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων ορίζονταν οι «επαγγελματίες αγρότες» ή / και οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, οι οποίοι όμως είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Συγκεκριμένα, ο νόμος ανέφερε ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (ετεροεπαγγελματίες που έχουν αγροτικό εισόδημα), δεν δικαιούνται αγορά οχήματος μεγαλύτερου των 2.500 κιλών (2,5 τόνους) μεικτού βάρους, γεγονός που τους απέκλειε την αγορά κάθε είδους ημιφορτηγού (pickup), αφού δεν υπάρχει pickup στην ελληνική αγορά που να είναι μικτού βάρους κάτω των 2,5 τόνων.

Να σημειωθεί εδώ ότι η απαγόρευση της αγοράς ίσχυε και παλαιότερα αλλά υπήρχε ένα «παραθυράκι» στο νόμο που ανέφερε ότι εφόσον τα pickup είχαν «ωφέλιμο βάρος» κάτω από 1.300 κιλά επιτρέπεται η αγορά τους και αφού όλες οι μάρκες έχουν ωφέλιμο φορτίο (δηλαδή βάρος που μπορούν να φορτώσουν) από 900 μέχρι 1.200 κιλά, υπήρχε η δυνατότητα αγοράς και απο ετεροεπαγγελματία αγρότη.

Και είναι ακριβώς αυτό που επανέρχεται ως δυνατότητα με νέο νόμο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Μαρτίου.

Το καθεστώς ταξινόμησης επανήλθε στα όσα ίσχυαν μέχρι και πέρυσι και έτσι οι Μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δικαιούνται pickups ως 2.500 κιλά μεικτό βάρος ή 1.300 κιλά ωφέλιμο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Επιπλέον, αρκεί η δήλωση αρμοδίως αγροτικού εισοδήματος και αίρεται η υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών ως προϋπόθεση.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται το εξής:

Στο δεύτερο εδάφιο μετά το τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 μετά τις λέξεις «ιδιωτικής χρήσης» η φράση «μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα» αντικαθίσταται από τη φράση «μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας.»

Δείτε ολόκληρο τον νόμο ΕΔΩ.