Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα εξόφληση στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκά πάρκα Ιανουαρίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.380 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 34.165,17 €, οπότε έχει εξοφληθεί το 90% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο.