Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 02/04/2018 έως τις 11/04/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 10.261.817,15 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων παραγωγών είναι 3.015. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του μέτρου 121 για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης.

Επίσης, πληρωμές έγιναν για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το πρόγραμμα νέων αγροτών, για την προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, για μελισσοκομικά προγράμματα και άλλες δράσεις του ΠΑΑ.

Αναλυτικά οι πληρωμές στο σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.