Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φυτοπροστασία στα Μηλοειδή

Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.

 

Βακτηριακό κάψιμο

Για την αντιμετώπιση του βακτηρίου συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

 • Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).
 • Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου.
 • Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5% ή διάλυμα χλωρίνης.
 • Τα προσβεβλημένα δένδρα να κλαδεύονται χωριστά.
 • Αποφυγή λήψης εμβολίων από μολυσμένους οπωρώνες.
 • Ψεκασμός πριν τη διακοπή του λήθαργου με πυκνό χαλκούχο διάλυμα κατά προτίμηση Βορδιγάλειο πολτό, ή στο φούσκωμα των οφθαλμών επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή Φοσετύλ-Αλ. Στους οπωρώνες μηλοειδών που πέρσι υπήρχαν προσβολές, η ανωτέρω επέμβαση είναι επιβεβλημένη.

Φουζικλάδιο-Εξέλκωση

 • Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων κλάδων. Η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό (είναι καλό για όλους τους μύκητες που προσβάλουν τα μηλοειδή).
 • Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και να μειώνεται η υγρασία.
 • Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση.
 • Ισορροπημένη λίπανση ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο.

Κόκκινος Τετράνυχος

Η επέμβαση είναι απαραίτητη σε δένδρα που υπάρχουν περισσότερα από 1000 χειμερινά αυγά τετρανύχου ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου.

Ο ψεκασμός για να είναι αποτελεσματικός, απαιτείται καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αυγά του κόκκινου τετρανύχου εναποτίθενται σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά των δένδρων, προς τη νότια κυρίως πλευρά.

Φυτ/τικά προϊόντα: Κλοφεντεζίν (δρα στα χειμερινά αυγά), παραφινέλαια ή συνδυασμός των δυο. Στις πρώιμες περιοχές αυτήν την εποχή να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός επειδή έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη των χειμερινών αυγών.

Με τα παραφινέλαια αντιμετωπίζονται, οι διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειμάζοντα έντομα. Απαιτείται καλό λούσιμο της κόμης και της βάσης του κορμού.

Ψύλλα Αχλαδιάς

Φυτ/τικά προϊόντα: Σε οπωρώνες που υπήρχαν προσβολές από το έντομο την περασμένη χρονιά, να γίνει ψεκασμός ως εξής:

 1. Άμεσα με χρήση σκευασμάτων που καταπολεμούν τα ακμαία ή χρήση καολίνη που αποτρέπει την εναπόθεση των αυγών ή
 2. Λίγο αργότερα-και οπωσδήποτε πριν το φούσκωμα των ματιών βλαστικό στάδιο Γ-χρησιμοποιώντας παραφινέλαια σε συνδυασμό με ακμαιοκτόνο, για τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.

Η επέμβαση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέρα ηλιόλουστη, χωρίς άνεμο και με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 10 oC, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα.

Σημειώσεις: Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.