Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα προσέγγιση στη συνεκτίμηση των αβεβαιοτήτων στην ασφάλεια των τροφίμων,την υγεία των ζώων και των φυτών

ΕFSA-Εναρμονισμένη προσέγγιση της αβεβαιότητας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων

EFSA έχει αναπτύξει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη συνεκτίμηση των αβεβαιοτήτων στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων και των φυτών.

Αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει τη διαφάνεια των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που προκύπτουν και θα τις κάνει πιο ισχυρές για τη λήψη αποφάσεων.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της επιστημονικής επιτροπής της EFSA για την αβεβαιότητα στις επιστημονικές αξιολογήσεις προσφέρει μια σύνθετη εργαλειοθήκη επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών εργαλείων για την ανάλυση της αβεβαιότητας. Είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλους τομείς όπως σε παράσιτα φυτών, σε μικροβιολογικούς κινδύνους και σε χημικές ουσίες.

«Μαθαίνοντας από τους άλλους, μαθαίνοντας από την εφαρμογή»

Ο καθηγητής Tony Hardy, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της EFSA, δήλωσε ότι από το 2016, δοκίμασαν , επεξεργάστηκαν και προσάρμοσαν τη νέα προσέγγιση στην ανάλυση αβεβαιότητας, επωφελούμενοι από τις ανοικτές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της EFSA και το ευρύ κοινό.

Οι περισσότερες γνώσεις για τον τρόπο εφαρμογής της νέας προσέγγισης αποκτήθηκαν δοκιμάζοντάς την σε όλους τους επιστημονικούς τομείς δραστηριοτήτων της EFSA.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η EFSA θα ωφεληθεί από την εφαρμογή και την προσαρμογή της προσέγγισης σε πολλούς επιστημονικούς τομείς και τύπους αξιολογήσεων που πραγματοποιεί.

Έχει επικεντρωθεί στο να καταστήσει τις κατευθύνσεις συνοπτικές, πρακτικές και εύκολα προσαρμόσιμες στα διάφορα είδη των αξιολογήσεων της EFSA.

Για αυτό το σκοπό δημιούργησαν δύο χωριστά έγγραφα:

  • ένα φιλικό προς τον χρήστη κατευθυντήριο οδηγό με πρακτικές οδηγίες και συμβουλές και
  • μια υποστηρικτική επιστημονική γνωμοδότηση με λεπτομερή επιστημονική αιτιολόγηση και μεθοδολογία.

Εφαρμογή της προσέγγισης

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι ότι οι νέες οδηγίες για την αβεβαιότητα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο βήμα σε όλες τις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA.
Ο καθηγητής Hans Verhagen, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αξιολόγησης Κινδύνων της EFSA δήλωσε τα εξής:

"Η μελέτη έδειξε ότι σε τομείς όπως η υγεία των φυτών, χρησιμοποιείται ήδη μια σαφής ανάλυση αβεβαιότητας, με θετική ανατροφοδότηση από τους διαχειριστές κινδύνου που δηλώνουν ότι αυτό τους βοηθά στη λήψη αποφάσεων.

Σε άλλους τομείς όπου η ανάλυση αβεβαιότητας δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, η φάση των δοκιμών βοήθησε να δοθεί μια σαφέστερη ιδέα για το πώς θα αναπτυχθούν προσαρμοσμένες προσεγγίσεις».

Σταδιακή ανάπτυξη

Η EFSA θα εφαρμόσει την προσέγγιση σε δύο στάδια: σε γενικούς επιστημονικούς τομείς, η καθοδήγηση θα εφαρμοστεί από το φθινόπωρο του 2018 μετά την ανανέωση των επιστημονικών της ομάδων.

Στο πεδίο των προϊόντων που χρήζουν έγκρισης όπως τα φυτοφάρμακα, τα πρόσθετα ή τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, θα ακολουθήσει η σταδιακή εφαρμογή με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από τα άλλα προϊόντα που δεν χρήζουν έγκρισης.

Επικοινωνία της αβεβαιότητας

Παράλληλα, η EFSA αναπτύσσει πρακτική καθοδήγηση για τους ειδικούς της επικοινωνίας σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αβεβαιότητας σε διαφορετικά ακροατήρια στόχους, συμπεριλαμβανομένου του κοινού. Θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση σχετικά με σχέδιο προσέγγισης της επικοινωνίας το 2018.