Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεργάτες αναζητά ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, αναζητά συνεργάτες για υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων και υπηρεσιών στις δομές του με σκοπό:

I. Την αξιοποίηση & διατήρηση τοπικών και παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών και ντόπιων φυλών ζώων.

II. Την αξιοποίηση & ανάδειξη μέσω τυποποίησης και προώθησης προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

III. Τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.

IV. Την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και μεταποίησή τους σε παραδοσιακά και καινοτόμα προϊόντα.

V. Τον σχεδιασμό και εφαρμογή αγροτικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων.

VI. Την παροχή καλλιεργητικών φροντίδωνδένδρων και καθαρισμού κτημάτων με γνώμονα την περιβαλλοντική προστασία των χώρων και την αναβάθμισή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χριστίνα Ψήμμα:
Τηλ.: 210 839 2020, e-mail: mdir@elgo.gr