Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Δεκέμβριος 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέες πληρωμές στα Φωτοβολταϊκά

Εξοφλήθηκε το 87% των εγκαταστάσεων με παραγωγή Ιουλίου

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017, οπότε και θα εξοφληθούν 370 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 52.430,52€ (87% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).