Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου: Λήγει η προθεσμία στις 15 Δεκεμβρίου

Στην ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου για τον φετινό χρόνο υποχρεούνται να προβούν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου οι κάτοχοι εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία. Υποχρέωση απογραφής έχουν και οι εκμεταλλεύσεις με μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων, η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί:

  • είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε ως σήμερα,
  • είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχει τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1ης Νοεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1ης Δεκεμβρίου για τους χοίρους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του παραγωγού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι:

(α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του,

(β) το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρίζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά μας γραφεία στο Αγρίνιο, στην Παπαϊωάννου 23, προκειμένου το εξειδικευμένο μας προσωπικό να τους διευκολύνει και να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που θα κοστίσουν.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στην τελική ημερομηνία για την προσκόμιση της απογραφής, καθώς, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, σε περίπτωση που τα Μητρώα προσκομιστούν μετά τις 15 Δεκεμβρίου, θα υπάρχουν κυρώσεις μετά από το διασταυρωτικό έλεγχο.