Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: εξοφλήθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου- ξεκίνησε η εξόφληση και για τον Ιούλιο

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2017.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017.

Με τις πρόσφατες εντολές θα εξοφληθούν 4.120 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 5.299,18€ (32% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).