Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 24/11/2017 έως τις 27/11/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 7.689.152,43 ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 1.101 αγρότες. Οι πληρωμές αφορούν στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, βιολογική κτηνοτροφία και βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων, σπάνιες φυλές, αμειψισπορά, διάφορα συνεχιζόμενα έργα και άλλες δράσεις του ΠΑΑ.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ: PAYMENTS_OPEKEPE_24112017-27112017