Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα παράταση στην υποβολή φακέλων για το πρόγραμμα Μεταποίησης

Mε νέα τροποποιητική απόφαση, που υπογράφεται από τον Τομεακό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων , δίνεται προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους υποψηφιότητας για το πρόγραμμα πρώτης Μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση προβλέπει:

Την παράταση της περιόδου υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014- 2020 από τη 30η Νοεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 2285/112754/25-06-2017 1η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 και στην 2286/112759/25-10-2017, 2η τροποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.2: του Υποµέτρου 4.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» .

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ