Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου και επιστροφή ΜΤΑΕ

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017.

Με τις χθεσινες εντολές θα εξοφληθούν 5.190 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 10.061,08€ (71% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).