Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προτάσεις για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α., άμεσα, θα ξεκινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2014 αλλά και για την εκπόνηση νέων επιμέρους αναλογιστικών μελετών.

Παράλληλα, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός, και σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α., με σχετική του ανακοίνωση απευθύνει κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να να έχει από τους ασφαλισμένου, καθώς και από φορείς, ομάδες και οργανώσεις τους, παρατηρήσεις και προτάσεις, για τροποποιήσεις, βελτιώσεις, συμπληρώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του Οργανισμού (Νόμοι Ν. 1790/1988, Ν. 3877/2010 και Κανονισμοί Φυτικού και Ζωικού ΕΛ.Γ.Α.), λαμβάνοντας υπόψη Βασικές Έννοιες Ασφαλιστικών Κανόνων και Πρακτικών.

Τις προτάσεις σας μπορείτε να τις στέλνετε ηλεκτρονικά στο mail protaseis@elga.gr, μέχρι τέλος του 2017.