Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 04/10/2017 έως τις 05/10/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 9.098.176,52 ευρώ.

Το μεγαλύτερο ύψος αυτής της πληρωμής κατευθύνθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας, όπως και του προγράμματος Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων, αλλά και υποχρεώσεων Βασικής Ενίσχυσης.

Αναλυτικά ο σχετικός κατάλογος: PAYMENTS_OPEKEPE_04102017-05102017