Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βασική ενίσχυση: Παρακράτηση έως 4,5% υπέρ νέων και νεοεισερχόμενων

Το ΥΠΑΑΤ καλύπτει τη χορήγηση δικαιωμάτων σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες, με περικοπή στη βασική ενίσχυση όλων των δικαιούχων αγροτών μέσω αύξησης της γραμμικής μείωσης της αξίας όλων των δικαιωμάτων έως 4,5%, αντί 2%.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε μάλιστα με ΦΕΚ, που αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουργική απόφαση με αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 (ΦΕΚ 1691 Β’/2015), όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της με αριθμ. 1930/81861/ 22-07-2015 υπουργικής απόφασης 1. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται με το κάτωθι:
«Ειδικά για έτος ενίσχυσης 2017 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους έως 4,5%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γε- ωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ