Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Ξεκίνησε η πληρωμή για παραγωγή Απριλίου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Μαρτίου 2017.

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Απριλίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.400 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.117,42€ (34% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).