Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Θετική η πορεία των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων-Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών: Ακάθεκτες συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ελληνικές εξαγωγές, εκμεταλλευόμενες το θετικό μομέντουμ που δημιουργήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και την έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα (π.χ. capital controls, έλλειψη ρευστότητας, κα.) αλλά και την έντονη αβεβαιότητα, οι Έλληνες Εξαγωγείς κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρώτο εξάμηνο με θετικό πρόσημο, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως αποτελούν πυλώνα ανάπτυξης και προοπτικής για την χώρα

Ειδικότερα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (28) εμφανίζουν αύξηση 8,9% και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν πλέον το 53,9% των συνολικών εξαγωγών, το μερίδιο όμως αυτό είναι μειωμένο από το 58,6% του α’ εξαμήνου του 2016. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των εξαγωγών αναλογικά είναι ακόμα μεγαλύτερη προς τις Τρίτες Χώρες, των οποίων συγκεκριμένα το μερίδιο έφτασε στο 46,1% από 41,4% στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 να αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ στις επόμενες θέσεις ακολουθούν (όπως και στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο) η Γερμανία, η Κύπρος, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Στην 6η θέση βρίσκεται, με άνοδο κατά δύο θέσεις από το αντίστοιχο περσινό α’ εξάμηνο, ο Λίβανος, στην 7η  και 8η θέση (από έκτη και έβδομη αντίστοιχα πέρσι) το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών, συμπληρώνουν η Ρουμανία -όπως και στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο- στην 9η θέση και η Γαλλία με άνοδο μιας θέση από πέρσι.

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της ήδη αναφερθείσας αξιοσημείωτης (8,5%) αύξησης προς την Ε.Ε. οι αποστολές  προς τις 17 χώρες της Ευρωζώνης, αυξήθηκαν κατά 8,4%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς όλες τις άλλες οικονομικές ενώσεις, πλήν MERCOSUR. Συγκεκριμένα, προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, η αύξηση των εξαγωγών είναι της τάξης του 14,3%, προς τις χώρες του G7 8,5%, προς τις αναδυόμενες BRICS 14,6% προς τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC 22,1%, προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ) 24% ενώ προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης 12,2%.

Αντίστοιχα, ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική αύξηση, οφείλεται στην πολύ μεγάλη άνοδο των εξαγωγών καυσίμων (κατά 51,8%) και λόγω των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές πρώτων υλών (39%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα (κατά 17,9%). Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 8,1%, και διατηρούν μερίδιο 42,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται ουσιαστικά στάσιμες -0,3%.

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές στο α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφεται μεγάλη άνοδος (18,8%) και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 25.078,9 εκ. € έναντι 21.105,7 εκ. € στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει επίσης αύξηση της τάξης του 11,4%, ή κατά 1.940 εκ. €.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να αυξηθεί σημαντικά το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 20%, στα 11,1 δις ευρώ (από 9,3 δις ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2016). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 16,3%.

Οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, κατά 17,9%, στα 13.980 εκ.€  από 11.852,9 εκ.€ το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ανοδικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές προς όλους τους σημαντικούς πελάτες ελληνικών προϊόντων –και προς την ΕΕ και προς τις Τρίτες Χώρες. 

Αναλυτικότερα κατά περιοχές, η αύξηση κατά 8,4% (από 4.933,7 εκ.€ σε 5.349,9 εκ.€) των εξαγωγών προς την Ευρωζώνη (18), που απορρόφησε το 38,3% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο εξάμηνο, προκύπτει από την ενίσχυση των αποστολών προς όλους (πλην δύο χωρών) τους βασικούς πελάτες ελληνικών προϊόντων της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, για τους επτά κυριότερους προορισμούς εντός Ευρωζώνης: οι εξαγωγές προς την Ιταλία -κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών- εμφανίζουν αύξηση κατά 7,5% (από 1.470,8 εκ.€ σε 1.580,7 εκ.€), προς τη Γερμανία αύξηση κατά 7,5% (από 962,7 εκ.€ σε 1.026,2 εκ.€), ενώ προς την Κύπρο σημειώνεται μεγάλη άνοδος κατά 16,2% (από 732,8 εκ.€ σε 851,7 εκ.).

Ακολουθούν στη σειρά -με κριτήριο της αξία εξαγωγών- η Γαλλία με αύξηση εξαγωγών κατά 16,9% (από 333,9 εκ.€ σε 390,3 εκ.€), η Ισπανία που εμφανίζει μικρή μείωση στις αποστολές κατά -4,4% (από 360 εκ.€ σε 344,3 εκ.), η Ολλανδία επίσης με ελαφρά μείωση κατά -3,3% (από 307,9 εκ.€ σε 297,8 εκ.€) και το Βέλγιο προς το οποίο αυξάνονται οι εξαγωγές κατά 17,9% (από 189 εκ.€ σε 222,9 εκ.€)

Από τις εξαγωγικές επιδόσεις προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αξίζει να αναφερθούν οι μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις προς Μάλτα (37%, από  86,6 εκ.€ σε 118,6 εκ.€), προς Ιρλανδία (42,2%, από 40 εκ.€ σε 56,9 εκ.€) και προς Σλοβακία (26,2%, από 38,9 εκ.€ σε 49,1 εκ.€). Από την άλλη, αξιοσημείωτη ποσοστιαία μείωση καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Φινλανδία ( -21,3%, από 85,1 εκ.€ σε 67 εκ.€).

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς αυτές κατά 8,7% και ανήλθαν στα 2.184,4 εκ.€ από 2.010,5 εκ.€. Η Βουλγαρία -κυριότερος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία χωρών- εμφανίζει άνοδο των εξαγωγών κατά 10,9% (από 575,4 εκ.€ σε 638,4 εκ.€) και ακολουθούν με αυξήσεις (με βάση το μέγεθος των εξαγωγών) το Ην. Βασίλειο κατά 8% (από 493,3 εκ.€ σε 532,7 εκ.€), η Ρουμανία κατά 8% (από 374,8 εκ.€ από 404,8 εκ.€), η Πολωνία κατά 10% (από 187,8 εκ.€ σε 206,7 εκ.€), η Τσεχία με οριακή αύξηση 0,8% (από 106,8 εκ.€ σε 107,7 εκ.€).

Στη συνέχεια της σχετικής κατάταξης είναι η Δανία, οι εξαγωγές προς την οποία αυξήθηκαν κατά 41,3% (από 67,2 εκ.€ σε 95 εκ.€), η Σουηδία με μείωση -8% (από 96,1 εκ.€ σε 88,4 εκ.€), η Ουγγαρία με αύξηση 5,6% (από 65,5 εκ.€ σε 69,2 εκ.€), ενώ η σχετική λίστα κλείνει με τις εξαγωγές προς την Κροατία που εμφάνισαν μικρή μείωση -4,6% (από 43,5 εκ.€ σε 41,5 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση για το πρώτο εξάμηνο του 2017, της τάξης του 28,1%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και προς τους 7 κυριότερους προορισμούς, παρατηρούνται ανοδικές τάσεις των ελληνικών εξαγωγών. Ξεχωρίζει βέβαια το γεγονός ότι, οι εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν κατά πολύ (45,6%), σε 884,9 εκ.€ από 607,5 εκ.€. Αξιοσημείωτες επιδόσεις των εξαγωγών καταγράφονται προς την πΓΔΜ με αύξηση κατά 13,6% (σε 300,6 εκ.€ από 264,7 εκ.€), προς το Γιβραλτάρ  αύξηση 31,4% (σε 281,7 εκ.€ από 214,3εκ.€) και προς την Αλβανία αύξηση 29,9% (σε 232,6 εκ.€ από 179,1 εκ.€).

Μικρότερες αυξήσεις παρουσιάζονται προς τη Σερβία κατά 9,3% (σε 124,2 εκ.€ από 113,6 εκ.€), προς τη Ρωσία κατά 11,2% (σε 94,1 εκ.€ από 84,6 εκ.€) και προς την Ελβετία κατά 3,4% (σε 67,1 εκ.€ από 64,9 εκ.€).

Η μικρή (5,6%) ενίσχυση των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 646,5 εκ.€ σε 682,5 εκ.€), οφείλεται κυρίως στην άνοδο των αποστολών προς τον σημαντικότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τις ΗΠΑ, κατά 7,8% (από 494 εκ.€ σε 532,5 εκ.€) . Οι εξαγωγές προς τον Καναδά επίσης ενισχύθηκαν κατά 5,5% (από 62,7 εκ.€ σε 66,1 εκ.€) ενώ προς το Μεξικό υποχώρησαν κατά -6,7% (από 89,9 εκ.€ σε 839 εκ.€).

Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής, μειώνονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 (-25,7%) και ανήλθαν στα 98,2 εκ.€ από 132,2 εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στις μεγάλες μειώσεις των αποστολών προς Βραζιλία (από 48,6 εκ.€ στα 13,1 εκ.€), προς τη Χιλή (από 10,3 εκ.€ στα 4,7 εκ.€) και προς τη Βενεζουέλα (από 7,5 εκ.€ στα 1,6 εκ.€). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τον βασικό πλέον πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τον Παναμά, αυξήθηκαν στα 54,5 εκ.€ από 46 εκ.€ το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος του 2016.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν μεγάλη αύξηση κατά 35,8% (από 1.625,7 εκ.€ σε 2.207,5 εκ.€). Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρούνται αρκετά σημαντικές μεταβολές από χώρα σε χώρα και κατά το πρώτο εξάμηνο 2017, ως συνέπεια της γενικότερης ρευστότητας στην πολιτική και οικονομική κατάσταση αρκετών εκ των χωρών της εν λόγω περιοχής. Για την ακρίβεια, από τις 9 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι οκτώ εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών, κάποιες εξ αυτών εντυπωσιακές ποσοστιαία. Προς μία μόνο χώρα της περιοχής καταγράφεται υποχώρηση των ελληνικών αποστολών.

Πιο συγκεκριμένα, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος του 2017, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή αναδεικνύεται ο Λίβανος με μεγάλη αύξηση (49%) των αποστολών (στα 624,9 εκ.€ από 420,1 εκ.€). Ακολουθεί η Αίγυπτος με αύξηση περίπου 12% (στα 376,8 εκ.€ από 337,3 εκ.€), η Σ. Αραβία με μεγάλη άνοδο 44% (στα 326,8 εκ.€ από 227,7 εκ.€), το Ισραήλ  με υπερδιπλασιασμό εξαγωγών (στα 283,9 εκ.€ από 132,3 εκ.€), η Λιβύη με οριακή αύξηση 3,2% (στα 122,6 εκ.€ από 118,9 εκ.€), τα Ην. Αρ. Εμιράτα με αύξηση 15% (στα 113,2 εκ.€ από 98,5 εκ.€) και η Τυνησία,  προς την οποία οι εξαγωγές αυξάνονται εντυπωσιακά, από τα 42,3 εκ.€ στο πρώτο εξάμηνο του 2016 στα 99,3 εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Πτωτικά κινούνται οι εξαγωγές προς την Αλγερία κατά -9% (στα 80,5 εκ.€ από 73,2 εκ.€), ενώ ο κατάλογος των εννέα κυριότερων προορισμών ελληνικών προϊόντων στην περιοχή Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής, κλείνει με τις εξαγωγές προς το Μαρόκο με αύξηση 10,4% (από τα 65 εκ.€ στα 71,7 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής ) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2017 εμφάνισαν πολύ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 79% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ανήλθαν στα 833 εκ.€ από 465,2 εκ.€. Από τις 8 χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών, όλες εμφανίζουν αύξηση και μάλιστα οι περισσότερες με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς.

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Σινγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία σχεδόν τριπλασιάστηκαν (από 76,9 εκ.€ σε 225,6 εκ.€). Στη 2η θέση είναι οι εξαγωγές προς την Κίνα με μεγάλη αύξηση 44,8% (από 145,9 εκ.€ σε 211,2 εκ.€) και ακολουθούν η Ν. Κορέα με εντυπωσιακή άνοδο 146% (από 46,7 εκ.€ σε 115,1 εκ.€), η Γεωργία (+88%, από 25,6 εκ.€ σε 48 εκ.€), το Χονγκ Κονγκ (+53%, από 28,5 εκ.€ σε 43,6 εκ.€), η Ιαπωνία (+51%, από 27 εκ.€ σε 40,7 εκ.€), η  Ινδονησία (+47%, από 25 εκ.€ σε 36,8 εκ.€) και τέλος η Ινδία (+10%, από 27,2 εκ.€ σε 30 εκ.€)

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το  εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2017 σημείωσαν αύξηση 19,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα αν και παραμένουν χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 67,3 εκ.€ από 56,5 εκ.€. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: οι αυξήσεις των εξαγωγικών επιδόσεων προς Δημ. της Ν. Αφρικής (από 22,8 εκ.€ σε 28,7 εκ.€) και προς Νιγηρία (από 10,3 εκ.€ σε 16,7 εκ.€) και η μείωση των εξαγωγών προς Αιθιοπία (από 7,3 εκ.€ σε 4,1 εκ.€).

Οι χαμηλές σε αξία ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν αύξηση 20,8% (από 64,2 εκ.€ σε 77,6 εκ.€). Η αύξηση αυτή αφορά τόσο στις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά 20,3% (από 58,5 εκ.€ σε 70,4 εκ.€) όσο και προς τη Ν. Ζηλανδία από 5,7 εκ.€ σε 7,1 εκ.€.

Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές που αφορούν στους Εφοδιασμούς Πλοίων, εμφανίζονται σχεδόν μηδενισμένες. Συγκεκριμένα στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών στα 0,8 εκ.€ από 2,2 εκ.€. Όσον αφορά προς τα πλοία με σημαία κράτους της ΕΕ καταγράφηκαν ελάχιστης αξίας εξαγωγές για το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Οι εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται σημαντική αύξηση για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, κατά 18,8% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 25.078,9 εκ.€, από 21.105,7 εκ.€ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Αυξημένες (5,7%) καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισαγωγές από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης εμφανίζουν αύξηση 4,9%, ενώ αυτές από τις χώρες μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ αυξάνονται κατά 8,3%.

Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της τάξης του 28,5%, κυρίως λόγω των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Πολύ μεγάλες αυξήσεις των εισαγωγών παρατηρούνται από τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (67,2%), με ορισμένες χώρες από την εν λόγω περιοχή να καταγράφουν εντυπωσιακές ποσοστιαίες ανόδους εισαγωγών (Αλγερία, Λιβύη, Ιράν, Μαρόκο).

Σημαντικές αυξήσεις στις εισαγωγές καταγράφονται επίσης από τις λοιπές (πλην Μ. Ανατολής) χώρες της Ασίας (29,1%) (ιδιαίτερα από Αζερμπαϊτζάν και Νότια Κορέα), από τις χώρες της Β. Αμερικής (15%) και από τις λοιπές χώρες της Αφρικής (πλην Β. Αφρικής) κατά 25%, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές σε συνολική αξία.

Ουσιαστικά αμετάβλητες παρέμειναν οι εισαγωγές από τις χώρες της Ωκεανίας στα 20,5 εκ.€,  ενώ αντίθετα πτωτική ήταν η τάση των εισαγωγών από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (-9,8%).

Οι επιδόσεις κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών καυσίμων κατά 51,8%. Ιδιαίτερης σημασίας όμως είναι, οι αυξήσεις στις εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων (8,1%) και των πρώτων υλών (39%). Στάσιμες (-0,3%) ήταν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η στασιμότητα (-0,3%) των εξαγωγών, σε 2.741,1 εκ.€ από 2.748,9 εκ.€, οφείλεται στην πτωτική τάση των αποστολών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης», σε 294,6 εκ.€ από 349,5 εκ.€ (-15,7%) -δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου. Αλλά ακόμα και της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» στα 366 εκ.€ από 374,1 εκ.€ (-2,2%). Η εξισορρόπηση στη μεταβολή των αγροτικών προϊόντων προκύπτει από την ενίσχυση των εξαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 2,8%.

Η εν λόγω υποκατηγορία, απορροφά το 14,9% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 2.080,6 εκ.€ από 2.025,3 εκ.€ και την αύξηση να φτάνει το 2,7% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημειώνουν άνοδο 8,1% με την αξία τους να ανέρχεται σε 5.954,8 εκ.€ το πρώτο εξάμηνο του 2017, από 5.506,2 εκ.€ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. Αυξημένες παρουσιάζονται οι εξαγωγικές επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» κατά 14,4% (σε 2.243,5 εκ.€ από 1.960,5 εκ.€). Θετικό επίσης πρόσημο εμφανίζουν οι εξαγωγές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά 12,4% (σε 1.505,9 εκ.€ από 1.339,5 εκ.€) και αυτές στην υποκατηγορία «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 5,4% (σε 961 εκ.€ από 912,1 εκ.€). Αντίθετα, οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» εμφανίζουν υποχώρηση κατά -3,8% (σε 1.244,4 εκ.€ από 1.294,2 εκ.€).

Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, αναφέρθηκε ήδη η πολύ μεγάλη αύξηση των εξαγωγών καυσίμων κατά 51,8% (σε 4.431,7 εκ.€ από 2.920,2 εκ.€), οι οποίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, καταλαμβάνουν μερίδιό 31,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από 24,6% το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν σημαντική αύξηση (39%) και ανήλθαν σε 589,3 εκ.€ από 424 εκ.€. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφανίζουν μικρή αύξηση 3,7% (σε 263 εκ.€ από 253,5 εκ.€).

Όσον αφορά στις εισαγωγές, η σημαντική άνοδος κατά 18,8% (από 21.105,7 εκ.€ σε 25.078,9 εκ.€) κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, οφείλεται στην πολύ μεγάλη ενίσχυση των εισαγωγών καυσίμων σε 6.071,8 εκ.€ από 4.038,6 εκ.€). Αξίζει να επαναληφθεί η επισήμανση, ότι οι μεγάλες αλλαγές στην αξία των συναλλαγών καυσίμων, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στις μεταβολές των διεθνών τιμών του πετρελαίου μεταξύ των δύο συγκρινόμενων εξαμήνων.

Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο πρώτο εξάμηνο του 2017, το 60,5% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, ενισχύθηκαν κατά 12%  (σε 15.176,7 εκ.€ από 13.553,4 εκ.€).

Πιο αναλυτικά για τα βιομηχανικά προϊόντα, η κυριότερη υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» παρουσιάζει μεγάλη αύξηση των εισαγωγών κατά 20,7% (σε 6.182,8 εκ.€ από 5.123,7 εκ.€), ενώ ανοδικά κινούνται και οι άλλες τρεις υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές για «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» στα 3.651,2 εκ.€ από 3.485,3 εκ.€ (+4,8%), για «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» στα 2.884,2 εκ.€ από 2.576,5 εκ.€ (+11,9%) και για τα «διάφορα βιομηχανικά είδη» στα 2.458,5 εκ.€ από 2.368 εκ.€ (+3,8%).

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των εισαγωγών της μεγαλύτερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων «τρόφιμα & ζώα ζωντανά» κατά 6,8% (στα 2.678,3 εκ.€ από 2.507,8 εκ.€), αλλά και στην αύξηση εισαγωγών της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 15,9% (σε 137,9 εκ.€ από 119 εκ.€). Αντίθετα, οι αφίξεις προϊόντων της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός» περιορίστηκαν κατά -3,9% (σε 303,6 εκ.€ από 315,9 εκ.€).

Ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές της κατηγορίας «πρώτες ύλες» κατά 12,6%, στα 609,7 εκ.€ από 541,5 εκ.€, ενώ το μερίδιό τους στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών ανέρχεται μόλις στο 2,4%. Τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» υπερτριπλασιάστηκαν (στα 100,8 εκ.€ από 29,5 εκ.€).