Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Εσπεριδοειδή

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.


ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ
Διαπιστώσεις: Από τις δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.
Οδηγίες: Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:
α) Πρώιμες περιοχές: Από 9 έως 13 Σεπτέμβρη.
β) Όψιμες περιοχές: Από 13 ως 17 Σεπτέμβρη.
Φυτ/κά προϊόντα:
Θερινός πολτός, Αζαντιραχτίν , Δελταμεθρίν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.

Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Αυτήν την εποχή λόγω συνύπαρξης όλων των βιολογικών σταδίων των κοκκοειδών προτείνεται ο συνδυασμός.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις είναι σε εξέλιξη.

Οι υπάρχοντες πληθυσμοί βρίσκονται κυρίως κάτω από τον κάλυκα, στα σημεία που ενώνονται καρποί και στο εσωτερικό της κόμης.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση από 9 ως 13 Σεπτέμβρη άσχετα με την πρωιμότητα της περιοχής.

Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ .

ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ - KOKKOΣ (Coccus hesperidum)

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να προηγηθεί έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας.
Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί και για τους δυο εχθρούς στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.
Φυτ/κά προϊόντα:
Ισέρυα: Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ. Κόκκος: Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ.

ΘΡΙΠΕΣ
Ενήλικα και ανήλικα άτομα νύσσουν και μυζούν τα επιφανειακά κύτταρα φύλλων και καρπών,προκαλώντας νεκρωτικά στίγματα, εσχαρώσεις, δερματώσεις και κηλιδώσεις κυρίως πορτοκαλιών και λεμονιών.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Οδηγίες:
Φυτ/κά προϊόντα:
Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος.

Nα συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
Οδηγίες: Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες.

Επέμβαση χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων ή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης.
Φυτ/κά προϊόντα:
Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν (σε πορτοκαλιά και Μανταρινιά), Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπυράντ, Φενπιροξιμέιτ, Θερινά λάδια.

ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (Αculops pelecassi) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ (Aceria Sheldoni)

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση.
Φυτ/κά προϊόντα:
Θερινός πολτός, Αμπαμεκτίν (για το παραμορφωτικό άκαρι).

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ
Διαπιστώσεις:
Οδηγίες:
Το έντομο βρίσκεται σε δραστηριότητα.

Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με επανάληψη των επεμβάσεων ανάλογα με το ΦΠ που χρησιμοποιείτε.

ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: Σε περιπτώσεις που έχετε προσβολή, μπορείτε να στέλνετε δείγματα στην υπηρεσία για τον έλεγχο τουπαρασιτισμού.

ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα).Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση.
Φυτ/κά προϊόντα:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.