Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Mέτρα για την προστασία της πατάτας από τον Περονόσπορο και την Φθοριμαία

Γεωργικές Προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Περονόσπορος
Προσβολή σε κόνδυλο

Οι προσβεβλημένοι κόνδυλοι εμφανίζουν αρχικά στην επιφάνειά τους ακανόνιστες κηλίδες, ελαφρά βαθουλωμένες με γκριζωπή ή καστανή απόχρωση. Η προσβολή προχωρεί σε βάθος και πάνω στις κηλίδες στη συνέχεια αναπτύσσονται δευτερογενή παθογόνα και οι κόνδυλοι σαπίζουν.

Στην καλλιέργεια της πατάτας της φετινής περιόδου λόγω των καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες του οροπεδίου (συχνές και έντονες νυχτερινές δροσιές) ευνοήθηκε ο περονόσπορος.

Ο κίνδυνος για την προσβολή των κονδύλων υφίσταται όταν βρίσκονται μέσα στο έδαφος, κατά τη συγκομιδή και κατά την αποθήκευση μετά την επαφή τους με σπόρια του μύκητα.

Για τη μείωση του μολύσματος αλλά και για την παρεμπόδιση της μετάδοσης του περονοσπόρου στους κονδύλους (κυρίως για τις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση αλλά για αποθήκευση και μεταγενέστερη διάθεση στην αγορά) συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

⇒Προστασία της καλλιέργειας μέχρι και την αποξήρανση των φυτών ( φύλλων και στελεχών ).

⇒Τα ποτίσματα να σταματούν 4 - 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή και οπωσδήποτε να μην γίνεται συγκομιδή μετά από βροχή.

⇒Να μην γίνεται συγκομιδή πριν οι πατάτες να είναι τελείως ώριμες ( μεστωμένες ).

⇒Αποξήρανση (κάψιμο) των στελεχών της πατάτας με τα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα, όταν η καλλιέργεια έχει συμπληρώσει το βιολογικό της κύκλο.

Φθοριμαία

Αποχωρήματα της προνύμφης εξωτερικά του κονδύλου (αριστερά) και στοά της προνύμφης εσωτερικά του κονδύλου (δεξιά).

Η φθοριμαία προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας στο χωράφι και κατά την αποθήκευση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για τον έλεγχο του εντόμου κυρίως στις πατάτες που δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση αλλά για αποθήκευση.

Η αντιμετώπιση βασίζεται σε καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα καθώς και επεμβάσεις με εντομοκτόνα και συγκεκριμένα:

⇒Λίγο πριν τη συγκομιδή και όταν η καλλιέργεια έχει ακόμα φύλλα γίνεται ψεκασμός με εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Στόχος η μείωση των πληθυσμών στο χωράφι.

⇒Να συνεχίζονται οι αρδεύσεις της καλλιέργειας μέχρι και 4 – 5 ημέρες πριν την συγκομιδή ( έτσι αποφεύγεται ο σχηματισμός ρωγμών στο έδαφος, λόγω ξήρανσής του, μέσω των οποίων εισέρχεται το έντομο ).

⇒Άμεση συγκομιδή των κονδύλων μετά την ωρίμανσή τους.

⇒Μετά τη συγκομιδή, οι πατάτες να μην αφήνονται σε σωρούς ή σε κιβώτια στην ύπαιθρο ( ούτε για μια νύχτα) διότι οι κόνδυλοι είναι εκτεθειμένοι και το έντομο ωοτοκεί πάνω σε αυτούς.  Να αποθηκεύονται μόνο οι υγιείς κόνδυλοι. Κόνδυλοι τραυματισμένοι και με εμφανείς προσβολές από φθοριμαία να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

⇒Στα ανοίγματα των αποθηκών να τοποθετείται εντομοστεγές δίκτυ για την παρεμπόδιση εισόδου των εντόμων.

⇒Να γίνεται επίπαση των αποθηκευμένων κονδύλων κατά στρώματα με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας.