Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Συμβουλές για τα εσπεριδοειδή

ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις είναι σε εξέλιξη και οι προσβολές σποραδικές. Οδηγίες: Φυτ/κά προϊόντα: Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές( ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε μανταρινιές), να γίνει επέμβαση ως εξής:

1.Άμεσα με Φενοξυκάρμπ ή

2.Από 12 ως 16 Αυγούστου με: Θερινό πολτό (σε θερμοκρασίες πάνω από 320 C μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες), Αζαντιραχτίν-Α, Σπιροτετραμάτ.

ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ

Οδηγίες: Το έντομο βρίσκεται σε δραστηριότητα. Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Πορτοκάλια και μανταρίνια που δεν έχουν συγκομιστεί πρέπει να είναι προστατευμένα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Όπου θα χρησιμοποιηθεί θερινός πολτός, τα δένδρα θα πρέπει να είναι ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος με ιδιαίτερη σχολαστικότητα στο εσωτερικό της κόμης.
  • Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου