Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Αύγουστος 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 1,8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 08/08/2017 έως τις 10/08/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.803.860,13 ευρώ.

Oι πληρωμές αφορούν στην κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεων, για Μέτρα όπως Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Βιολογική Γεωργία και leader.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές ΕΔΩ