Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Υψηλές θερμοκρασίες και ασθένειες στο Αμπέλι

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Τεχνικών Προειδοποιήσεων για το αμπέλι.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών προκάλεσαν ζημιές στα σταφύλια σε αρκετά αμπέλια.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

(Lobesia botrana)

Στις πρώιμες – παραλιακές περιοχές, στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ της πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης) και σε περιοχές της κάτω Μεσσαράς τις τελευταίες μέρες καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα της ευδεμίδας (αυξανόμενοι πληθυσμοί - αραιές ωοτοκίες).

Oι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.
Σημείωση.

Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές καθώς και στο νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ

ΩΙΔΙΟ:

(Erysiphe necator) Γενικές πληροφορίες
Τα μελτέμια της περιόδου σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που επικρατούν ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας.
Οδηγίες : - Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα κυρίως στα επιτραπέζια.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

Γενικές πληροφορίες

Στις περισσότερες περιοχές – λόγω καιρικών συνθηκών – η ασθένεια έχει ανασταλεί και δεν υπάρχει λόγος γενικευμένων επεμβάσεων.

Εξαίρεση αποτελούν κάποιες τοποθεσίες όπου σημειώνονται δροσιές, άρα ο μύκητας συνεχίζει να δίνει μολύνσεις στη νέα βλάστηση και υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης.

T Z I T Z I K A K I
Καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια και εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα. Οδηγίες :

Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Εφόσον διαπιστώνονται αυξημένοι πληθυσμοί (όριο επέμβασης 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:

Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

Οδηγίες :

Σε επιτραπέζια σταφύλια της πρώιμης – ενδιάμεσης ζώνης και της κάτω Μεσσαράς που έχουν εντοπιστεί πληθυσμοί μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού.
Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.