Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέες πληρωμές στα Φωτοβολταϊκά

Εξοφλήθηκαν 285 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 615.403,04€ για τον Δεκέμβριο.

Με νέες εντολές που δόθηκαν σήμερα προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Δεκεμβρίου 2016. Με τις σημερινές εντολές εξοφλήθηκαν 285 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 615.403,04€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 92% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Δεκέμβριο.