Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 21/07/2017 έως τις 24/07/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.625.455,74 ευρώ.

Πρόκειται για πληρωμές σε βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, νιτρορύπανση, ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων, αμειψισπορά κ.α.

Αναλυτικά ο σχετικός κατάλογος: ΟΠΕΚΕΠΕ- Πληρωμή