Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ενισχύσεις ειδικού χαρακτήρα

Έκτακτη βοήθεια σε αιγοπροβατοτρόφους, στήριξη σε τοματοπαραγωγούς, ανακοινώσεις για ακρόδρυα και συνδεδεμένη σε αιγοπρόβειο κρέας.

Σε ομιλία του στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου αναφέρθηκε σε ενισχύσεις ειδικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Από το έτος 2017 θα χορηγηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση στα ακρόδρυα (π.χ. φυστίκια). Η ενίσχυση ανέρχεται στα 133 € / εκτάριο και το διαθέσιμο ποσό για το 2017 στα 4 εκ. €

Β) Συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο κρέας: Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται για το 2017 στα 50,9 εκ. €, με ποσό ανά κεφαλή ζώο 11€/ζώο. Σημειώνεται ότι πλέον συγχωνεύτηκε σε μία η ενίσχυση σε ορεινούς και πεδινούς πληθυσμούς.

Γ) Συνδεδεμένη βιομηχανικής ντομάτας. Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται για το 2017 στα 3 εκ. €, με ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα 51,7 €. Σημειώνεται ότι για το 2017 αυξήθηκε η τιμή αναφοράς.

Δ) Έκτακτη βοήθεια σε τοματοπαραγωγούς περιοχής Δομοκού-Ξηνιάδας: Συνολικά αφορά 78 παραγωγούς με ενίσχυση 5,5 € /στρέμμα και συνολικό ποσό ενίσχυσης 125.433 €.

Ε)  Έκτακτη βοήθεια σε αιγοπροβατοτρόφους που δηλώνουν ως αγελαία μορφής την εκμετάλλευσή τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε ζωοτροφές λόγω των χιονοπτώσεων με ύψος αποζημίωσης 10 €/ ζώο.