Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Γιατί καθυστερούν οι πληρωμές στα Βιολογικά

Η Ένωση Αγρινίου πληροφορεί τους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας που αναμένουν την πληρωμή για τα Βιολογικά ’12, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει ο Συνεταιρισμός για την καθυστέρηση που παρατηρείται.

Η Ένωση Αγρινίου, έχει εγκαίρως ολοκληρώσει κάθε σχετική διαδικασία, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό λάθος ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμών.

Το πρόβλημα που υπάρχει οφείλεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, στο γεγονός της εκπρόθεσμης υποβολής βεβαιώσεων πληρωμής περίπου 150 παραγωγών, από άλλα γραφεία.

Η ΔΑΟΚ, που έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους και το σύνολο των δικών της υποχρεώσεων, αναμένει την απόφαση του υπουργείου, προκειμένου να γίνουν συνολικά οι πληρωμές.

Στο ερώτημα «γιατί δεν πληρώνονται οι υπόλοιποι, αυτοί που είναι καθ’ όλα εντάξει», οι απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιοι είναι αυτό δεν μπορεί να γίνει, πριν το υπουργείο αποφασίσει για το τι θα κάνει με τους ενιστάμενους.