Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Το σκουλήκι των νεαρών Καστάνων

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ηρακλείου, εξέδωσε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το σκουλήκι των νεαρών καστάνων.

Είναι µια µικρή νυχτόβια πεταλούδα. Η προνύμφη της προσβάλλει νεαρούς καρπούς λίγο µετά την καρπόδεση (µέγεθος καρπού 3 – 5 χιλ.).

Οι νεαροί προσβεβλημένοι καρποί (κύπελλα) ̟πέφτουν πρόωρα (Ιούλιο – Αύγουστο) προκαλώντας ζηµιές µε οικονοµική σηµασία κυρίως σε καστανιές µε µειωµένη καρπόδεση.

Διαπιστώσεις:

- Στο δίκτυο παρακολούθησης του εντόµου µε φεροµόνες φύλου καταγράφονται µεγάλοι πληθυσµοί και οι πρώιµες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο βλαστικό στάδιο.

Οδηγίες:

Συνιστάται ένας ψεκασµός κάλυψης:

• Πρώιµες ποικιλίες: 26 – 30 Ιουνίου

• Όψιµες ποικιλίες: αµέσως µετά την καρπόδεση και µέχρι οι νεαροί καρποί (κύπελλα) να αποκτήσουν µέγεθος 3 – 5 χιλιοστά. Ανάγκη προστασίας έχουν µόνο οι καστανιές µε µειωµένη καρπόδεση.
Τρόπος επέμβασης:

Η επέµβαση πρέπει να γίνεται επιµεληµένη και κατευθυνόµενη στους νεαρούς καρπούς µε καλή κάλυψη µε ένα εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.