Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Προστασία στο αμπέλι

Ευδεμίδα-Ωίδιο-Περονόσπορος-Τζιτζικάκι-Πλανόκοκκος.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ  (Lobesia botrana)

Επανάληψη ψεκασμού σε όψιμες περιοχές.

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις: - Στις όψιμες περιοχές συνεχίζει να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα (συλλήψεις, ωοτοκίες). - Στις υπόλοιπες περιοχές οι συλλήψεις σταδιακά μειώνονται, οι ωοτοκίες αραιώνουν και επιπλέον οι καιρικές συνθήκες των ημερών (υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή σχετική υγρασία) περιορίζουν την δραστηριότητα του εντόμου.

Οδηγίες: Συστήνεται επανάληψη του ψεκασμού στις όψιμες περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: Όψιμες περιοχές Επιτραπέζια : 3 – 4 Ιουλίου.

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Ενημέρωση: Η γενιά που πέρασε εμφάνισε δυναμικούς πληθυσμούς και έκανε ζημιές. Mια καινούρια γενιά αναμένεται να ξεκινήσει στο επόμενο δεκαήμερο πρώτα από τις πρώιμες – παραλιακές περιοχές. Oι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Για την εξέλιξή της και τον χρόνο καταπολέμησης θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ.

ΩΙΔΙΟ  (Erysiphe necator)

Σταθερή παρουσία. Ανάγκη συνδυασμένων επεμβάσεων με την ευδεμίδα.

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις: - Εμφανίζεται παντού. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν την περίοδο αυτή καθηλώνουν προσωρινά μόνο την ασθένεια.

Οδηγίες: - Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ  (Plasmopara viticola)

Δυσμενείς συνθήκες. Περιορισμένη εξέλιξη μόνο σε θέσεις με πρωινές δροσιές.

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις: - Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή σχετική υγρασία που επικρατούν την περίοδο αυτή δεν ευνοούν την εξάπλωση του μύκητα.

Οδηγίες: - Δεν χρειάζονται γενικευμένοι ψεκασμοί. Τα αμπέλια πρέπει να προστατεύονται μόνο στις θέσεις που συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές και υπάρχει η ασθένεια. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με το ωίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ.

TZITZIKAKI  (Empoasca spp)

Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : - Καταγράφονται ολοένα και πιο δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια (τέλεια, νύμφες) και εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα. Οδηγίες : - Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Σε περίπτωση αυξημένων πληθυσμών (όριο επέμβασης 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ.

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ  (Planococcus ficus)

Έλεγχος στα επιτραπέζια πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

Οδηγίες: - Να ελέγχονται τα αμπέλια, ιδιαίτερα αυτά με ιστορικό προσβολών. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών βοηθά στον εντοπισμό του. - Σε επιτραπέζια σταφύλια που μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνει επιμελημένος ψεκασμός. Η αντιμετώπιση του εντόμου μετά το κλείσιμο των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ.

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου