Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Έντομα που προσβάλλουν την ελιά

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την ελιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας Αχαΐας.

Οι πληροφορίες για τα έντομα από τα οποία κινδυνεύει η ελιά αυτή την περίοδο, αφορούν καλλιέργειες της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας, της Κεφαλλονιάς, της Ζακύνθου , της Μεσσηνιάς και της Ιθάκης.

Αναλυτικά:

Πυρηνοτρήτης

Πρώιμες περιοχές Συνίσταται να γίνουν επεμβάσεις για την καρπόβια γενιά του Πυρηνοτρήτη. Στις πρώιμες περιοχές άμεσα, στις μεσοπρώιμες περιοχές (10-13 Ιουνίου), στις όψιμες (15-18 Ιουνίου). Συλλήψεις από το δίκτυο παγίδων και προσβολή από Πυρηνοτρήτη (Prays oleae) Αυτή την εποχή έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση στους ελαιώνες και αναμένεται η εκκόλαψη της καρπόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη.

Έχει παρατηρηθεί ανομοιομορφία και καθυστέρηση στην καρπόδεση που οφείλεται κυρίως στις άστατες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο.

Οι πληθυσμοί του εντόμου, σύμφωνα με τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, είναι μέτριοι. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των επεμβάσεων εναντίον της καρπόβιας γενεάς είναι η εφαρμογή τους στον κατάλληλο χρόνο, κατά την εκκόλαψη ή λίγο μετά την εκκόλαψη της προνύμφης του εντόμου οι οποίες ωοτοκούν μέσα στους μικρούς καρπούς.

Συστήνονται χημικές επεμβάσεις, όταν οι καρποί έχουν μέγεθος περίπου 3-5 mm και επανάληψη μετά από περίπου 10 ημέρες, όταν το μέγεθος θα είναι περίπου 6-10 mm.

Οι επεμβάσεις έχουν έμμεση δράση και σε άλλους εχθρούς όπως Ρυγχίτη, Δάκο κ.α.. beta-cufluthrin, chlorpyrifos-methyl, deltamethrin, lamda-cyhalothrin, phosmet, spinetoram, thiacloprid, thiamethoxam, thiamethoxam + lamda-cyhalothrin, deltamethrin + thiacloprid, για Βιολογική καλλιέργεια: Bacillus thuringiensis

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Ρυγχίτης και προσβολή σε καρπούς ελιάς

Μικρό κολεόπτερο, ερυθρό-κεραμιδί χρώματος, μήκους 5-6 mm με χαρακτηριστικό ρύγχος. Συμπληρώνει μία γενεά ανά δύο έτη. Όταν δημιουργηθούν οι καρποί τρέφονται απ’ αυτούς τρυπώντας τη σάρκα με το ρύγχος του. Έντονες προσβολές μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο.

Συνδυασμένη χημική καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη

Μαργαρόνια και προσβολή σε ελιές

Λεπιδόπτερο έντομο με λευκές πτέρυγες, διαστάσεων 11-15 mm περίπου.

Γενικά οι προσβολές από το έντομο είναι περιοδικές και το μέγεθος τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.

Όπου διαπιστώνονται σοβαρές ζημιές καταλήγουν σε αποφύλλωση των ελαιοδέντρων καθώς οι προνύμφες του εντόμου τρώνε τις κορυφές, τα φύλλα των νεαρών βλαστών και ενίοτε τον ελαιόκαρπο.

Νεαρά δενδρύλλια είναι δυνατό να καταστραφούν εξ` ολοκλήρου.

Στα ελαιοκομεία που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές να γίνει συνδυασμένη χημική καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. στο οποίο αναλύονται στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν σε παραβάσεις από τη χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) στη καλλιέργεια της ελιάς, προκύπτει χρήση σκευασμάτων με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Σημαντικός είναι ο αριθμός των περιπτώσεων που ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία chlorpyrifos σε δείγματα ελαιολάδου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μη εγκεκριμένη χρήση ΦΠ μπορεί να επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αποφύγετε άσκοπη χρήση ΦΠ η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας.

Ακολουθείται πάντα πιστά τις οδηγίες της ετικέτας, αποκλειστικά με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα.