Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Πληρωμή Σεπτεμβρίου

Συνεχίζεται, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2016, οπότε θα εξοφληθούν 3.845 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.960,23 ευρώ.

Με τις τελευταίες εντολές έχει πλέον εξοφληθεί το 77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο.