Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Καρπόκαψα μηλιάς

Ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου στις 13/5 ενώ απότομη αύξηση συλλήψεων παρατηρήθηκε στις 17 Μαΐου. Με τις πρώτες συλλήψεις (1η πτήση) αρχίζει η ωοτοκία που θα δώσει την 1η γενιά.

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την Καρπόκαψα της Μηλιάς εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, για τις ορεινές περιοχές των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζάκυνθου και Ιθάκης:

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του. Τα ωά εναποτίθενται από το ενήλικο στα φύλλα και κοντά στους νέους καρπούς και οι εκκολαφθείσες προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς από τον κάλυκα. Η νεαρή προνύμφη πριν μπει στον καρπό είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Βιολογικά σκευάσματα: Εφαρμογή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων στις 31 Μαΐου 2017 ή με τη διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή προνυμφών 1ου σταδίου.

Χημικά σκευάσματα:

· Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση στις 22 Μαΐου 2017 ή με τη διαπίστωση αυγών. Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. Να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση.

· Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση στις 31 Μαΐου 2017 ή με τη διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή προνυμφών 1ου σταδίου. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οργανοφοσφωρικά ή συνθετικά πυρεθρινοειδή ή ρυθμιστές ανάπτυξης και λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων.

Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί ή μέθοδος της παρεμπόδισης της σύζευξης, να γίνει άμεση τοποθέτηση διαχυτήρων φερομόνης (σε οπωρώνες τουλάχιστον 10 στρεμμάτων). Η επανάληψη του ψεκασμού, εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της τρέχουσας προσβολής και το ιστορικό του μηλεώνα.

Σε περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συστήνεται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.