Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Εχθροί και Ασθένειες του Αμπελιού

Περονόσπορος – Ωίδιο – Ευδεμίδα - Τζιτζικάκι – Ερίνωση.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για ασθένειες και ζιζάνια που προσβάλλουν το αμπέλι και παρέχει οδηγίες για τους τρόπους αντιμετώπισης.

Περονόσπορος

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις:

Η βροχή στις 22 Απριλίου (Πιν.2) ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της ασθένειας λόγω διάρκειας, ύψους και έκτασης (έπεσε σε όλες σχεδόν τις αμπελουργικές περιοχές).

Έχει εκδηλωθεί ήδη σε αρκετά ακαλλιέργητα αμπέλια και συντηρείται σε πολλές θέσεις που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά - επιδημιολογικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις που καταγράφονται καθημερινά, στην πρώιμη και μεσοπρώιμη ζώνη έχουν διαπιστωθεί δευτερογενείς μολύνσεις ενώ στην όψιμη προς το παρόν εκτιμάται ότι υπάρχουν μόνο πρωτογενείς.

Οδηγίες:

Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στα αμπέλια και όπου εμφανίζονται συμπτώματα, να γίνεται αμέσως ψεκασμός. Προσοχή γιατί την εποχή αυτή μπορεί να χτυπήσει κατευθείαν στις ταξιανθίες.

Μελλοντικές βροχές πρέπει να βρίσκουν τα αμπέλια καλυμμένα πριν από τη βροχή (να ενημερώνεστε από τα μετεωρολογικά δελτία της ΕΜΥ).

Επίσης, οι δροσιές της περιόδου αποτελούν σοβαρό επιδημιολογικό παράγοντα στις τοποθεσίες που έχει ήδη εμφανιστεί.

Στα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γρήγορη αύξηση του μήκους της βλάστησης την περίοδο αυτή (14 - 28 εκ. εβδομαδιαίως από τακτικές παρατηρήσεις).

ΩΙΔΙΟ

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις

Δευτερογενείς μολύνσεις διαπιστώνονται στα φύλλα και στα σταφύλια σε όλες τις ζώνες με αποτέλεσμα την εξάπλωση περαιτέρω της ασθένειας. - Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τον μύκητα και τα βλαστικά στάδια που ακολουθούν (μούρο - άνθηση – καρπόδεση) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές. Οδηγίες : Να συνεχιστεί η προστασία. Σε αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία επέμβαση να γίνει αμέσως ψεκασμός.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις

Η πτήση της ανθόβιας γενιάς, που σταδιακά ολοκληρώνεται, έχει ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου στις πρώιμες, το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου στις μεσοπρώιμες και το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου στις όψιμες περιοχές.

Στην ανθόβια γενιά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του εντόμου ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στις ανθοταξίες της ελιάς και οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία.

Οδηγίες: Δεν συνιστάται καμία καταπολέμηση την περίοδο αυτή.

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις

Η μετακίνησή του στα αμπέλια προς το παρόν είναι πολύ περιορισμένη. Διαπιστώνονται χαμηλοί πληθυσμοί σε αμπέλια της πρώιμης ζώνης που βρίσκονται κοντά σε άλλα φυτά - ξενιστές του εντόμου (καλαμιές, βάτα κλπ). Οδηγίες : Δεν συνιστάται καμία καταπολέμηση την περίοδο αυτή .

ΕΡΙΝΩΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις

Οφείλεται σε ένα μικροσκοπικό άκαρι. Στην αρχή της εμφάνισής του (πρώτα φύλλα) προκαλεί συμπτώματα που αρκετοί αμπελουργοί τα μπερδεύουν με αυτά του περονοσπόρου.

Η διαφορά είναι ότι στον περονόσπορο η εξάνθηση (χνούδι) είναι επιφανειακή στην κάτω πλευρά του φύλλου και μοιάζει με λευκή μάζα σαν χιόνι ενώ αντίθετα στην ερίνωση το χνούδι σχηματίζεται σε μια αβαθή αρχικά κοιλότητα που στη συνέχεια μεγαλώνει, σκουραίνει και προεξέχει στην πάνω επιφάνεια σαν φουσκάλα.

Την φετινή περίοδο έχει κάνει έντονη την εμφάνισή του κατά θέσεις.

Οδηγίες

Πρόκειται για ένα παράσιτο που συνήθως δεν προκαλεί οικονομικές ζημιές και αντιμετωπίζεται εύκολα με το θειάφι σε περίπτωση που παρατηρηθούν έντονα συμπτώματα.

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.