Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες της Καρυδιάς και της Φιστικιάς

Το Περιφερειακά Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Καρυδιά και τη Φιστικιά.

ΚΑΡΥΔΙΑ

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση της ανθράκωσης (Gnomonia leptostyla) (εικόνες 1 & 2) και της βακτηρίωσης (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) (εικόνες 3 & 4).

Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί συμπτώματα ή υπάρχει ιστορικό προσβολών. Υπενθυμίζεται ότι οι επεμβάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές για τις ασθένειες κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία).

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες Ανθράκωση: boscalid, copper hydroxide, copper oxychloride, myclobutanil, pyraclostrobin. Βακτηρίωση: copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑ

(Botryosphaeria dothidea)

Οι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι η υψηλή σχετική υγρασία (>90 %) και θερμοκρασία (27-30ο C).

Η βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται το επόμενο διάστημα, ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό προσβολών. Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Επίσης, είναι ουσιαστικής σημασίας ο τακτικός έλεγχος του δενδροκομείου, με σκοπό την απομάκρυνση και το κάψιμο κάθε προσβεβλημένου οργάνου. Υπενθυμίζεται ότι εάν την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε βροχές και αρκετό μόλυσμα, η ασθένεια διαδίδεται ταχύτατα. Επομένως, οι ψεκασμοί Ιουνίου και Ιουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον περιορισμό του μολύσματος και την προστασία της καλλιέργειας. Εκτενής αναφορά για την βοτρυοσφαίρια έχει γίνει σε προηγούμενο δελτίο μας (21-3- 2017). Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: azoxystrobin, boscalid, pyraclostrobin.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ

(Septoria spp.)

Οι συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας που επικρατούν αυτές τις ημέρες, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις μολύνσεις του φυλλώματος. Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.