Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες και εχθροί του Αμπελιού

Περονόσπορος – Ωίδιο – Ευδεμίδα - Τζιτζικάκι – Θρίπες – Πλανόκοκκος.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, με επιπλέον πληροφορίες για ασθένειες και ζιζάνια που πλήττουν το αμπέλι.

Περονόσπορος

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις :

Τα βλαστικά στάδια που βρίσκονται πολλά αμπέλια (μούρο - άνθηση) είναι ευαίσθητα στην ασθένεια.

Υπάρχουν διαπιστωμένες εστιακές θέσεις. Παρότι το τελευταίο δεκαήμερο οι συνθήκες δεν ευνόησαν τις μολύνσεις, ο μύκητας αναπαράγει συχνά νέα μολύσματα (σε βραδιές με υγρασίες 85% για 4 τουλάχιστον ώρες) τα οποία μπορούν να μολύνουν με την πρώτη εμφάνιση σταγόνων νερού (βροχή, δροσιές).

Προβλέπεται από πολλές μετεωρολογικές πηγές ένα διήμερο βροχοπτώσεων (18 - 19 του μήνα).

Η γρήγορη αύξηση του μήκους της βλάστησης την περίοδο αυτή (19 - 39 εκ. εβδομαδιαίως από τακτικές παρατηρήσεις στην ποικιλία σουλτανίνα) δημιουργεί ακάλυπτες φυτικές επιφάνειες ακόμα και σε σχετικά πρόσφατα ψεκασμένα αμπέλια.

Οδηγίες:

Οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν προστασία των αμπελιών πριν τις βροχές.

Συνιστάται καταπολέμηση στο διάστημα 16 - 17 Μαΐου. Προσοχή γιατί την εποχή αυτή ο μύκητας μπορεί να χτυπήσει κατευθείαν στις ταξιανθίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

Ωίδιο

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις :

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ασθένεια.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν διαπιστωθεί δευτερογενείς μολύνσεις σε όλες τις ζώνες και ότι τα βλαστικά στάδια που ακολουθούν (μούρο - άνθηση – καρπόδεση) είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές.

Οδηγίες : Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ωίδιο πατήστε εδώ

Ευδεμιδα:

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις :

Η πτήση της ανθόβιας γενιάς ολοκληρώθηκε στις πρώιμες περιοχές, στις μεσοπρώιμες σταδιακά ολοκληρώνεται και είναι σε εξέλιξη στις όψιμες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανθόβια γενιά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του εντόμου ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στις ανθοταξίες της ελιάς και οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία.

Οδηγίες : Για την ώρα δεν υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης. Η νέα γενιά προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά από τις πρωιμότερες περιοχές προς το τέλος του μήνα.

Τζιτζικάκι

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις:

Χαμηλοί πληθυσμοί του εντόμου βρίσκονται ήδη σε αρκετά αμπέλια.

Οδηγίες : Η καταπολέμησή στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη και δεν συνιστάται ψεκασμός.

Θρίπες

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις:

Προσβολές στις ταξιανθίες κατά την περίοδο της άνθησης – καρπόδεσης μπορεί να προκαλέσουν εσχαρώσεις και φελλοποιήσεις στα σταφύλια που γίνονται αργότερα εμφανείς υποβαθμίζοντας την εμπορική αξία στα επιτραπέζια, ιδιαίτερα στις λευκές ποικιλίες.

Οδηγίες : Από την έναρξη του μούρου μέχρι και την καρπόδεση ελέγχετε τις ταξιανθίες στα επιτραπέζια σταφύλια με τίναγμα πάνω σε λευκό χαρτί. Συνιστάται επέμβαση σε σταφύλια για επιτραπέζια χρήση μόνο σε περίπτωση παρουσίας υψηλών πληθυσμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους θρίπες πατήστε εδώ

Πλανόκοκκος

Γενικές πληροφορίες

Διαπιστώσεις: Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (κόλλα και εμφάνιση καπνιάς κοντά στη συγκομιδή).

Δεν ζημιώνει ακόμα τα σταφύλια αλλά αναπτύσσει πληθυσμούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντικές προσβολές (κοντά στο κλείσιμο των σταφυλιών) που τότε είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Το είδος είναι φωτόφοβο και την περίοδο αυτή βρίσκεται κάτω από το ρυτίδωμα και στην σκιαζόμενη βλάστηση κοντά σ’ αυτό.

Οδηγίες: Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος.

Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του ψευδόκοκκου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

Σε επιτραπέζια σταφύλια που υπάρχει ιστορικό προσβολών και μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται επιμελημένος κατευθυνόμενος ψεκασμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.