Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Net metering και ενεργειακοί συνεταιρισμοί στα σχέδια βελτίωσης

Νέες δράσεις για τα φωτοβολταϊκά και το net-metering περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Σχέδια Βελτίωσης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βάσει του σχεδιασμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι σχετικές προκηρύξεις αναμένονται τον Ιούνιο, ενώ οι προδημοσιεύσεις αναμένονται μέσα στον Απρίλιο.

Μέσα από το συγκεκριμένο μηχανισμό, το υπουργείο επιδιώκει να δώσει ώθηση σε ένα νέο γύρο επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τις ΑΠΕ να αναδεικνύονται ένα από τα κύρια εργαλεία μόχλευσης χρηματοδότησης.

Αυτό που ξεχωρίζει στα Σχέδια, είναι αφενός η διάθεση ενίσχυσης του net-metering, αφετέρου η πρόβλεψη για αξιοποίηση των σχημάτων των ενεργειακών συνεταιρισμών, καθώς προβλέπονται επιπλέον δυνατότητες για συνεταιριστικά σχήματα.

Μέσα από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις έως και 150.000 ευρώ (το όριο πάει στις 200.000 για διαχείριση αποβλήτων), με δυνατότητα αύξησης ως και τις 500.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

Αποδεικτικό του ενδιαφέροντος που η κυβέρνηση αναμένει ότι θα προσελκύσει το νέο σχήμα των συνεταιρισμών, όμως, είναι το γεγονός ότι για συλλογικές επενδύσεις, το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ανέρχεται έως και στα 2 εκ. ευρώ!

Μάλιστα, για τις συλλογικές επενδύσεις αναμένεται να υπάρξει και ξεχωριστή προκήρυξη.

Τι και πως θα χρηματοδοτηθεί

Μια από τις νέες προβλεπόμενες δράσεις, και συγκεκριμένα η Δράση 3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ.

Οι άλλες δυο δράσεις αφορούν επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εκμετάλλευσης και την εξοικονόμηση ύδατος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος της Δράσης 3 είναι η ενίσχυση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και τη στροφή προς μια γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσα από την ενίσχυση της χρήσης ΑΠΕ.

Δικαιούχοι ενίσχυσης θα είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ομάδες αυτών) που κατέχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις και έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Στο γεωργικό τομέα, επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση θα είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και η χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις. Στο δε κτηνοτροφικό, οι  κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, καθώς και όσες αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων.

Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε 75% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου (περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου), 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης και 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής.

Σε περιπτώσεις νέων γεωργών, συλλογικών επενδύσεων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, το ποσοστά αυτά θα μπορούν να προσαυξηθούν.

energypress.gr