Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή στα Φωτοβολταϊκα

Εξοφλήθηκε το 87% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου 2016.

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2016. Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν 354 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 20.219,74€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 87% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο.