Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αυτά είναι τα ενεργά μετρά για υποβολή αίτησης πληρωμής

Αναλυτικός κατάλογος για το 2017 με όλα τα ενεργά μέτρα που προβλέπουν ενίσχυση για τους παραγωγούς.

Σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη φετινή χρονιά τα ενεργά μέτρα του ΠΑΑ στα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις. να υποβάλουν αίτηση πληρωμής, είναι τα ακόλουθα:

 • Μ113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών - 113.1 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών Μ113
 • Μ8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
 • Μ214 –ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
 • 10.0.1 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες
 • 10.0.2 Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
 • 10.0.3 Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων
 • 10.0.4 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • 10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
 • 10.1.9 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
 • 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
 • 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • 10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
 • 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
 • 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου και στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών, στα κεντρικά μας γραφεία στην Παπαϊωάννου 23 και στα υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Αγροτικών Μελετών στο 2641.0.69026-28-32, αλλά και με το Τμήμα Επιδοτήσεων στο 2641.0.69013-69034.