Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ασθένειες της Κερασιάς και τρόποι αντιμετώπισης

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την Κερασιά, μέσω του οποίου ενημερώνει για την εμφάνιση Μονίλιας, Ανθράκωσης και Σκωλύτη στην Κερασιά και πως οι ασθένειες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν.

ΜΟΝΙΛΙΑ

(Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)

• Σε αρκετές περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίες για την εκδήλωση της ασθένειας.

• Συνιστάται η προστασία των ποικιλιών που βρίσκονται στο στάδιο G (πτώση πετάλων). • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bacillus subtilis strain QST 713 (4), Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (4), Cyprodinil (2), Cyprodinil + Fludioxonil (1), Difenoconazole (3), Fenbuconazole (4), Fenhexamid (1), Fluopyram + Tebuconazole (2), Mancozeb (4), Prochloraz (3), Tebuconazole (1), Tebuconazole + Τrifloxystrobin (3), Thiophanate-methyl (1), Thiram (3).

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

(Gnomonia erythrostoma – Ατελής μορφή το Cylindrosporium pruni-cerasi)

• Τα προσβεβλημένα φύλλα παρουσιάζουν διάσπαρτες, μικρές, πολυάριθμες υποκίτρινες ή υπέρυθρες κηλίδες που αργότερα γίνονται καστανές. Τα φύλλα αυτά προοδευτικά κάμπτονται προς τα κάτω, ξηραίνονται και παραμένουν στο δέντρο και το χειμώνα.

• Σε περίπτωση που διαπιστώθηκε την προηγούμενη χρονιά προσβολή (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση στο στάδιο I (απόσπαση του κάλυκα).

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Dodine (2), Fenbuconazole (4).

ΣΚΟΛΥΤΗΣ

(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)

• Αναμένεται τέλη Απρίλη η έξοδος των ενηλίκων από τα κλαδιά των δένδρων. Σε κερασεώνες με προσβολές από το μικρό αυτό σκαθάρι συνιστάται κάψιμο των ξερών προσβεβλημένων κλαδιών (υπόλοιπα του κλαδέματος ή εντομοπαγίδες).

• Επιθεωρείτε τακτικά τους οπωρώνες μέχρι μέσα Μαΐου, για διαπίστωση δραστηριότητας των εντόμων (συνήθως εκρέει κόμμι από τις οπές εισόδου).