Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ακτινιδιά: εχθροί, ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, με σκοπό να ενημερώσει τους καλλιεργητές Ακτινιδιάς για την αντιμετώπιση, την περίοδο αυτή, των κυριότερων εχθρών και ασθενειών της.

Βαμβακάδα

Γενικά:

Η βαμβακάδα αποτελεί τον σοβαρότερο εχθρό της ακτινιδιάς. Προσβάλλει τον κορμό, τους κλάδους και τους καρπούς.

Έχει τρεις γενιές το έτος.

Διαχειμάζει με τη μορφή του ακμαίου θηλυκού και απο τα μέσα Απριλίου ξεκινούν οι ωοτοκίες.

Την περίοδο αυτή εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός μετακινούμενων ακάλυπτων προνυμφών.

Ζημιές που προκαλεί:

Απορροφά χυμούς από το φυτό με αποτέλεσμα τη σταδιακή εξασθένισή του

Προχωρημένη προσβολή μπορεί να προκαλέσει ξήρανση σε κληματίδες, βραχίονες και ακόμη και σε ολόκληρα φυτά.

Σημαντικές είναι οι ζημιές στους καρπούς, όπου στα σημεία προσβολής πληγώνεται η επιδερμίδα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται σήψεις, να μειώνεται ο χρόνος διατήρησης των καρπών και να υποβαθμίζεται η ποιότητά τους και η εμπορική τους αξία.

Συστάσεις-Χημική καταπολέμηση:

-Κατάλληλη περίοδος για τη χημική καταπολέμιση του εχθρού είναι η περίοδος που εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ακάλυπτων μετακινούμενων προνυμφών (Απρίλιος-Μάιος)

-Αργότερα οι προνύμφες αποκτούν προστατευτικό κάλυμμα (ασπίδιο) το οποίο είναι ικανό να τις προστατεύσει από το υγρό των ψεκασμών και έτσι η καταπολέμησή τους να είναι πολύ δύσκολη και αναποτελεσματική.

-Οποιαδήποτε επέμβαση με εντομοκτόνα, για να είναι επιτυχής, πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρές προνύμφες 1ης και 2ης ηλικίας και μετά από προσεκτική παρακολούθηση του εντόμου.

Συνίσταται:

Οι παραγωγοί μετά από προσεκτική παρατήρηση των οπωρώνων τους και αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων ερπουσών μορφών

-Αν υπάρχει πυκνός πληθυσμός να προβούν σε 1ο ψεκασμό με εγκεκριμένο σκεύασμα παραφινελαίου.

-και ο 2ος ψεκασμός να γίνει 2 εβδομάδες αργότερα.

-Σε περιπτώσεις όχι πυκνών πληθυσμών ο ψεκασμός να γίνει 7-10 μέρες μετά την εμφάνιση των ερπουσών μορφών.

-Ο ψεκασμός πρέπει να καλύπτει κάθε σημείο του δέντρου και προτείνεται να γίνεται μόνο στα δέντρα που έχουν προσβολή ώστε να διαφυλάσσονται οι φυσικοί εχθροί των εντόμων.

Βακτηριακό Έλκος

Γενικά

Τα κύρια συμπτώματα που προκαλεί το παραπάνω βακτήριο είναι:

-Μικρά σταγονίδια γαλακτόχρωμου υγρού κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην επιφάνεια του κορμού, καθώς και των κύριων και δευτερευόντων κλάδων.

-Μεταχρωματισμό του φλοιού στα σημεία απ' όπου βγαίνει το υγρό.

-Τα παραπάνω συμπτώματα είναι πιο εμφανή αργά το χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης με τη διακοπή του ληθαργου των φυτών.

-Σε σοβαρά προσβεβλημένους κύριους κλάδους, οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται ή αν εκπτυχθούν, οι νεαροί βλαστοί σύντομα παρουσιάζουν μάρανση και ξηραίνονται.

-Κάποιες φορές παρατηρείται ανάπτυξη πολλών ζωηρών βλαστών (λαίμαργων) προερχόμενων από οφθαλμούς που βρίσκονται σε υγιή τμήματα του κορμού κοντά στο λαιμό του φυτού.

-Την άνοιξη και συνήθως από την άνθηση και μετά , τα φύλλα παρουσιάζουν νεκρωτικές κηλίδες.

-Τα μικρής ηλικίας φυτά είναι περισσότερο ευπαθή σε προσβολές από το παθογόνο. Αργότερα, τα φυτά παρουσιάζουν μάρανση που ξεκινά από την κορυφή.

-Την άνοιξη μπορεί να προσβληθούν και ζωηροί βλαστοί.

-Συμπτώματα εμφανίζονται και στα άνθη. Τα προσβεβλημένα άνθη σε μεγάλο ποσοστό αποκτούν καστανό χρώμα και μαραίνονται χωρίς να ανοίξουν.

-Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω συμπτώματα, ιδίως στο φλοιό και τα άνθη, μοιάζουν με εκείνα που προκαλούνται από άλλα φυτοπαθογόνα βακτήρια ή επίδραση ψύχους.

Οδηγίες Καταπολέμησης

Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

Συνιστώνται να εφαρμόζονται όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες που βοηθούν στην αποφυγή ή και στη μη εξάπλωση του βακτηρίου όπως:

-τακτική επιθεώρηση του κτήματος για τον έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων

-Τακτική απολύμανση εργαλείων

-Το ξερίζωμα και κάψιμο προσβεβλημένων φυτών

-η φύτευση υγιών δενδρυλλίων

-ορθολογική άρδευση ώστε να μην παρέχεται μεγαλύτερη ποσότητα απ' αυτή που χρειάζονται τα δέντρα και να μην βρέχεται ο κορμός και

-να εφαρμόζονται ψεκασμοί θρέψης των φυτών με φυτικά αμινοξέα, σίδηρο , μαγγάνιο, χλωριούχο ασβέστιο και νιτρικό μανήσιο, τα οποία βελτιώνουν τη φυσική άμυνα του φυτού απέναντι στο βακτήριο.

Χημική Καταπολέμηση

Συνιστάται

-Για την αντιμετώπιση του βακτηρίου κατά τη τρέχουσα περίοδο συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος, από τα πρώτα φύλλα έως την ανάπτυξη των καρπών, με κατάλληλο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. (acibenzolar-s-methyl, Αριθ. Έγκρισης 120 ημερών 11571/127240/22-11-2016) και όχι αργότερα από 90 ημέρες προ της συγκρομιδής.

-Από την έναρξη της καρπόδεσης μέρχι την πλήρη ωρίμανση των καρπών μπορεί να εφαρμόζονται ψεκασμοί με εγκεκριμένο σκεύασμα του Bacillus sybtilis, με διάστημα 3 ημερών προ της συγκομιδής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να χρησιμοποιούνται πάντα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς και

-Να τηρούνται τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των σκευασμάτων.

Πίνακας με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες:

Εντομοκτόνα

μυκητοκτόνα