Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων

Έως 7.187,02€ για 2.190 πάρκα 

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2016. Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 2.190 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 7.187,02€ (59% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).