Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή σε φωτοβολταϊκά

Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιουλίου 2016.

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2016 με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 1.470 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 7.479,09€ (63% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).