Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ενημέρωση για την προσβολή της βερικοκιάς από Μονίλια

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης ενημερώνει για την προσβολή της βερικοκιάς από τον ασκομύκητα Μονίλια.

(Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)
Η Μονίλια προσβάλλει αρκετές καλλιέργειες, κυρίως όμως τα πυρηνόκαρπα (αμυγδαλιές, βερικοκκιές, νεκταρινιές, δαμασκηνιές κ.ά.) και τα γιγαρτόκαρπα (μηλιά, αχλαδιά).
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης αναφέρει:

• Στις περισσότερες περιοχές τα δέντρα βρίσκονται από το στάδιο C έως το F. Όλα τα παραπάνω στάδια είναι ευαίσθητα μολύνσεων από τον μύκητα.

• Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων.

• Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.

• Εάν παραταθεί η άνθηση και συνεχιστεί ο βροχερός καιρός (αναμένεται) μπορεί να χρειαστεί επανάληψη.

• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (4), Cyprodinil (2), Cyprodinil + Fludioxonil (1), Cyprodinil + Tebuconazole (1), Fenbuconazole (4), Fluopyram + Tebuconazole (2), Iprodione (2), Mancozeb (4), Myclobutanil (2), Prochloraz (3), Propiconazole (3), Thiophanate-methyl (1).

• Να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.

• Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση του Κορύνεου (Stigmina carpophilla)